TSFS 2017:86
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka krav som ställs på den som tillhandahåller flygvädertjänster och kraven på de olika tjänsterna.

Grundform

TSFS 2017:86

I kraft 2018-01-01. PDF 2518 KB.

Ändringar

TSFS 2017:113

I kraft 2018-01-01. PDF 111 KB.

Ändr. 4 kap. 94 §.

Till toppen