TSFS 2017:86
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka krav som ställs på den som tillhandahåller flygvädertjänster och kraven på de olika tjänsterna.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:86

I kraft 2018-01-01. PDF 2518 kB

Ändringar

TSFS 2017:113

I kraft 2018-01-01. PDF 111 kB.

Ändr. 4 kap. 94 §.