TSFS 2017:73
Transportstyrelsens föreskrifter om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment

Dessa föreskrifter, som kompletterar bestämmelserna i barlastvattenlagen (2009:1165) och barlastvattenförordningen (2017:74), gäller för svenska fartyg samt på utländska fartyg som befinner sig inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon.

Grundform

TSFS 2017:73

I kraft 2017-09-08. PDF 403 KB.
Till toppen