SJÖFS 1997:3
Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter om byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd

Författningen upphävd 2017-06-01 genom TSFS 2017:34

Ändringar

TSFS 2014:104

I kraft 2014-12-16. PDF 30 KB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2017:34

I kraft 2017-06-01. PDF 147 KB.

Upph. SJÖFS 1997:3.

Till toppen