TSFS 2017:26
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart

Dessa föreskrifter och allmänna råd fastställer hur fartyg som används till sjöfart ska vara utformade, utrustade, lastade, underhållna, kontrollerade och dokumenterade, samt hur det systematiska sjösäkerhets- och arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Föreskrifterna och de allmänna råden syftar till att främja sjösäkerheten, arbetsmiljön och skyddet för den marina miljön. Dessa föreskrifter gäller för svenska passagerarfartyg oavsett skrovlängd och för övriga svenska fartyg med en skrovlängd av minst fem meter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:26

I kraft 2017-06-01. PDF 697 kB

Ändringar

TSFS 2018:82

I kraft 2018-10-07. PDF 187 kB.

Ändr. 1 kap. 5, 7, 11, 14, 15, 17, 21, 24 och 25 §§, 3 kap. 9 §, 5 kap. 1–3 §§, 10 kap. 3 § och rubriken till 5 kap..

TSFS 2022:63

I kraft 2022-07-01. PDF 173 kB.

Ändr. 7 kap. 1 § och 3 §.