TSFS 2017:117
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C1E och CE

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet C1E och CE.

Grundform

TSFS 2017:117

I kraft 2018-02-01. PDF 173 KB.

Rättelser

TSFS 2017:117

PDF 142 KB.

Rättelsen innebär att paragrafen efter 5 § numreras som 6 § och paragrafen efter 38 § numreras som 39 §.

Till toppen