TSFS 2014:32
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Södertälje och Malmö

Författningen upphävd 2018-05-01 genom TSFS 2014:32

Dessa föreskrifter innehåller vilka villkor som gäller för att långa och tunga fordonståg ska få föras på angivna vägar mellan Södertälje och Malmö.

Grundform

TSFS 2014:32

I kraft 2014-06-15. PDF 93 KB.

Ändringar

TSFS 2017:108

I kraft 2018-01-01. PDF 146 KB.

Fortsatt giltighet t.o.m. 30 april 2018.

Till toppen