TSFS 2022:42
Transportstyrelsens föreskrifter om spåranläggningar som inte är järnvägsinfrastruktur

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om spåranläggningar som inte ska anses som järnvägsinfrastruktur.

Grundform

TSFS 2022:42

I kraft 2022-06-01. PDF 90 kB