TSFS 2021:123
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägsäkerhet

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillämpningen av vägsäkerhetslagen (2010:1362) och vägsäkerhetsförordningen (2010:1367) i fråga om vägprojekt, vägar i bruk och trafiksäkerhetsgranskare.

Grundform

TSFS 2021:123

I kraft 2022-02-01. PDF 212 kB