TSFS 2016:102
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Föreskrifterna gäller svenska passagerarfartyg samt utländska passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från svenska hamn och anger vilka ombordvarande som ska registreras och när det ska ske.

Grundform

TSFS 2016:102

I kraft 2016-11-01. PDF 48 kB