TSFS 2015:15
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1, A2 och A

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet A1, A2 och A.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:15

I kraft 2015-05-01. PDF 134 kB

Ändringar

TSFS 2020:58

I kraft 2020-11-01. PDF 222 kB.

Ändr. 13 och 17 §§.

TSFS 2020:64

I kraft 2020-11-01. PDF 103 kB.

Ändr. 13 §.

TSFS 2024:26

I kraft 2024-11-01. PDF 112 kB.

Ändr. 17 och 22 §§, rubr. närmast efter 7 § och närmast före 8, 10, 12, 14 §, 16 §, 21 och 34 §§.