TSFS 2016:18
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Dessa föreskrifter ska för civil luftfart tillämpas av leverantörer av CNS-tjänster och av flygmätorganisationer som flygmäter navigationsutrustning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:18

I kraft 2016-06-01. PDF 456 kB

Ändringar

TSFS 2016:132

I kraft 2016-12-23. PDF 19 kB.

Ny övergångsbest.