TSFS 2010:133
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om visuella hjälpmedel för navigering på flygplats

Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:24

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska utforma eller bygga om en flygplats som ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter, när visuella hjälpmedel för navigering ska utformas och installeras. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:133

I kraft 2010-10-10. PDF 3825 kB

Ändringar

TSFS 2010:179

I kraft 2010-12-10. PDF 34 kB.

Ändr. 3 kap. 15 och 18 §§ samt 4 kap. 3 § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

TSFS 2012:92

I kraft 2012-09-01. PDF 4446 kB.

10 kap. 75–110 §§ och 11 kap. 1 § betecknas 11 kap. 1–36 §§ respektive 12 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1, 20, 21, 25–27, 30, 34 och 56 §§, 5 kap. 1 och 4 §§, 6 kap. 9, 10 och 26 §§, 8 kap. 11 §, 9 kap. 41 och 111 §§, 10 kap. 3, 6 och 35 §§, rubrikerna närmast före 5 kap. 1 § och 9 kap. 111 § samt rubriken till 11 kap. och punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna; allmänna råd.

TSFS 2013:90

I kraft 2013-12-20. PDF 32 kB.

Ändr. punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.