TSFS 2013:62
Transportstyrelsens föreskrifter om flödesplanering (ATFM)

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka krav som ställs på den som tillhandahåller flödesplanering och flygtrafiktjänster samt vilka flygningar som ska undantas från åtgärder för flödesplanering.

Grundform

TSFS 2013:62

I kraft 2013-08-01. PDF 35 kB