TSFS 2013:54
Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på registreringsbesiktning av ett ändrat fordon

Syftet med dessa föreskrifter är att reglera när det inte krävs registreringsbesiktning av ett ändrat fordon.

Grundform

TSFS 2013:54

I kraft 2013-09-01. PDF 24 kB