TSFS 2013:48
Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för tillämpning av lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg. Föreskrifterna har samma tillämpningsområde som lagen.

Grundform

TSFS 2013:48

I kraft 2013-07-01. PDF 39 kB