TSFS 2013:46
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fraseologi och radiotelefoni

Författningen upphävd 2019-06-01 genom TSFS 2019:36

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid radiokommunikation mellan 1. en flygtrafikledningsenhet och den som framför ett luftfartyg, 2. en flygtrafikledningsenhet och flygplatspersonal, 3. flygtrafikledningsenheter, och 4. den som framför ett luftfartyg och flygplatspersonal. Föreskrifterna ska även tillämpas av en flygtrafikledningsenhet som genomför samordningar med en stridsledningsenhet.

Grundform

TSFS 2013:46

I kraft 2013-10-01. PDF 593 kB