TSFS 2012:16
Transportstyrelsens föreskrifter om metoder och teknisk utrustning för säkerhetskontroll - luftfartsskydd

Författningen upphävd 2014-05-30 genom TSFS 2014:19

Dessa föreskrifter ska tillämpas av alla verksamhetsutövare som omfattas av det nationella säkerhetsprogrammet och som utför säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage, andra personer än passagerare och medförda föremål, lastrumsbagage, frakt, kurir- och expresspaket samt post, förnödenheter för användning ombord och varuleveranser till flygplatser.

Grundform

TSFS 2012:16

I kraft 2012-03-30. PDF 196 kB

Ändringar

TSFS 2012:120

I kraft 2012-12-14. PDF 185 kB.

Ändr. 17, 32, 34, 38, 50–52, 54–56 och 101 §§ samt bilaga 1; nya 53 a och 57 a §§.

TSFS 2013:36

I kraft 2013-06-03. PDF 187 kB.

Ändr. författningsrubriken, 5, 25, 27, 28, 30, 31, 60, 61, 66, 84 och 94 §§; nya 5 a och 30 a–c §§, samt närmast före 30 §; allmänna råd.

TSFS 2013:103

I kraft 2014-01-31. PDF 181 kB.

Upph. 22–24 §§; ändr. 1, 4, 15, 17–21 och 99–102 §§, bilaga 1 samt rubrikerna närmast före 101 och 102 §§; ny rubrik närmast för 100 §.