TSFS 2013:23
Transportstyrelsens föreskrifter om kabinbesättningsintyg

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande av kabinbesättningsintyg av organisationer som tillhandahåller grundutbildning för den som ska bli kabinbesättningsmedlem. Dessa föreskrifter ska också tillämpas av den som ansöker om ett kabinbesättningsintyg.

Grundform

TSFS 2013:23

I kraft 2013-04-08. PDF 32 kB