TSFS 2013:115
Transportstyrelsens föreskrifter om luftvärdighetsbevis för luftfartyg som används i viss verksamhet

Dessa föreskrifter upplyser om vilka regler som ska tillämpas i fråga om luftvärdighetsbevis när ett luftfartyg används för polisiär verksamhet, tullverksamhet, sök- och räddningsverksamhet, brandbekämpning, kustbevakning eller liknande verksamheter eller tjänster.

Grundform

TSFS 2013:115

I kraft 2014-01-01. PDF 31 kB