TSFS 2012:88
Transportstyrelsens föreskrifter om godkända standarder för utbildning av personal som ska utföra specialarbeten på luftfartyg

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utbildning av personal som ska utföra specialarbeten på luftfartyg.

Grundform

TSFS 2012:88

I kraft 2012-08-01. PDF 33 kB