TSFS 2012:81
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på fartyg

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid anläggning, om- och tillbyggnad, upprätthållande samt drift av helikopterflygplatser på fartyg.

Grundform

TSFS 2012:81

I kraft 2012-08-01. PDF 779 kB