TSFS 2010:145
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Författningen upphävd 2014-12-04 genom TSFS 2014:71

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om trafikregler inklusive signaler och tecken, visuellflygregler, instrumentflygregler och särskilda bestämmelser om färdplan.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:145

I kraft 2010-11-01. PDF 1765 kB

Ändringar

TSFS 2012:64

I kraft 2012-11-15. PDF 99 kB.

Ändr. bilaga 3.