TSFS 2012:49
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1E och DE

Författningen upphävd 2018-02-01 genom TSFS 2017:118

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet D1E och DE.

Grundform

TSFS 2012:49

I kraft 2013-01-19. PDF 201 kB