TSFS 2012:141
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i yrkeskunnande för taxitrafik

Dessa föreskrifter gäller prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) samt kontrollprov enligt 2 kap. 6 § taxitrafikförordningen (2012:238).

Grundform

TSFS 2012:141

I kraft 2013-01-19. PDF 47 kB