TSFS 2012:111
Transportstyrelsens föreskrifter om delegering av fordonsägaransvar

Författningen upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:63

Dessa föreskrifter gäller ansökan om att viss person ska godtas som bärare av ägares eller brukares ansvar enligt bestämmelserna i 31 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister, 8 kap. 11 § fordonsförordningen (2009:211), 14 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276), 6 kap. 7 § vägtrafikskattelagen (2006:227) och 32 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Den som godtagits kallas ansvarsbärare i denna författning.

Grundform

TSFS 2012:111

I kraft 2013-01-01. PDF 30 kB