TSFS 2012:89
Transportstyrelsens föreskrifter om radioutrustning i luftfartyg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om installation, underhåll och reparation av radioutrustning i luftfartyg.

Grundform

TSFS 2012:89

I kraft 2012-08-01. PDF 35 kB