TSFS 2011:16
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:48

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet D.

Grundform

TSFS 2011:16

I kraft 2011-04-01. PDF 105 kB