TSFS 2011:11
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet A1 och A

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:42

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet A1 och A.

Grundform

TSFS 2011:11

I kraft 2011-04-01. PDF 155 kB

Rättelser

TSFS 2011:11

PDF 73 kB.

Detta rättelseblad ersätter sidorna 7 och 8. Rättelsen avser punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.