2011

TSFS 2011:9
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2012-07-01 genom TSFS 2012:41
TSFS 2011:10
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:51
TSFS 2011:11
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:42
TSFS 2011:11
Vägtrafik
Rättelse Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:42
TSFS 2011:12
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:43
TSFS 2011:13
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:45
TSFS 2011:14
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:46
TSFS 2011:15
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:47
TSFS 2011:16
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:48
TSFS 2011:17
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:49
TSFS 2011:18
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01 Upphävd 2012-07-01 genom TSFS 2012:50
TSFS 2011:19
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01
TSFS 2011:20
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01
TSFS 2011:21
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01
TSFS 2011:22
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01
TSFS 2011:23
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01
TSFS 2011:24
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01
TSFS 2011:25
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01
TSFS 2011:26
Vägtrafik
I kraft 2011-04-01
TSFS 2011:35
Vägtrafik
I kraft 2011-05-01
TSFS 2011:70
Vägtrafik
I kraft 2011-10-01
TSFS 2011:79
Järnväg
I kraft 2012-01-01 Upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:98
TSFS 2011:81
Luftfart, GEN
I kraft 2012-01-01 Upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:99
TSFS 2011:93
Sjöfart, Utrustning
I kraft 2011-12-10 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2011:104
Luftfart, GEN
I kraft 2012-01-01 Upphävd 2017-07-01 genom TSFS 2017:70
TSFS 2011:105
Luftfart, GEN
I kraft 2012-01-01
TSFS 2011:117
Sjöfart, Bemanning
I kraft 2012-01-01
TSFS 2011:118
Sjöfart, Bemanning
I kraft 2012-01-01 Upphävd 2012-08-01 genom TSFS 2012:68
Till toppen