VVFS 2003:20 Vägverkets föreskrifter om efterfordon, terrängsläp, släpsläde samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/tim

Ändringar

TSFS 2010:26

I kraft 2010-04-01. PDF 58 kB.

Ändr. 4 kap. 2 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 7 §.