VVFS 1994:6
Vägverkets föreskrifter om utbildning för speciell yrkeskompetens för förare av fordon vid vissa gods- eller persontransporter

Författningen upphävd 2010-08-01 genom TSFS 2010:92

Ändringar

TSFS 2010:92

I kraft 2010-08-01. PDF 18 KB.

Upph. VVFS 1994:6.

Till toppen