SJÖFS 1996:12
Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter angående skeppsdagbok, maskindagbok och kombinerad skepps- och maskindagbok, m.m.

Författningen upphävd 2010-04-01 genom TSFS 2010:19

Ändringar

TSFS 2010:19

I kraft 2010-04-01. PDF 82 KB.

Upph. SJÖFS 1996:12.

Till toppen