LFS 2007:49
Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommersiellt bruksflyg med helikopter

Dessa föreskrifter ska tillämpas när drifttillstånd skall utfärdas för en svensk operatör som avser att bedriva bruksflygverksamhet med helikopter. Föreskrifterna ska även tillämpas när operatören utövar verksamhet i Sverige i enlighet med drifttillståndet. Utomlands skall föreskrifterna tillämpas, såvida detta inte strider mot tillämpliga föreskrifter i denna stat.

Grundform

LFS 2007:49

I kraft 2007-09-01. PDF 292 KB.

Ändringar

TSFS 2010:149

I kraft 2010-11-01. PDF 33 KB.

Ändr. 2 kap. 51 §.

Till toppen