VVFS 2005:76
Vägverkets föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B

Författningen upphävd 2010-09-01 genom TSFS 2010:128

Ändringar

TSFS 2010:128

I kraft 2010-09-01. PDF 18 KB.

Upph. VVFS 2005:76.

Till toppen