TSFS 2009:87
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD)

Författningen upphävd 2013-04-08 genom TSFS 2013:24

Dessa föreskrifter ska tillämpas när utbildningshjälpmedel för flygsimulering ska erhålla ett kvalificeringsbevis. Dessa föreskrifter ska även tillämpas när utbildningshjälpmedel för flygsimulering ska godkännas för att användas vid flygutbildning och flygprov för certifikat och behörigheter samt vid kompetenskontroller.

Grundform

TSFS 2009:87

I kraft 2009-11-01. PDF 3468 kB