TSFS 2009:80
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev

Författningen upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:77

Dessa föreskrifter ska tillämpas när behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev samt medicinskt intyg för detta behörighetsbevis ska utfärdas eller förnyas samt när behörighet som operativ instruktör (OJTI) utfärdas. AFIS står för Aerodrome Flight Information Service, verksamhet med uppgift att bedriva flyginformationstjänst.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:80

I kraft 2009-08-01. PDF 42 kB

Ändringar

TSFS 2012:9

I kraft 2012-03-15. PDF 31 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2013:20

I kraft 2013-04-08. PDF 35 kB.

Upph. 16 och 19 §§; ändr. 1, 3, 6, 8–10, 15 och 17 §§.