TSFS 2009:68
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser

Författningen upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:9

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förarprov vid Vägverket, Försvarsmakten eller gymnasieskola, fristående gymnasieskola med motsvarande utbildning och kommunal vuxenutbildning.

Grundform

TSFS 2009:68

I kraft 2009-08-01. PDF 92 kB

Ändringar

TSFS 2010:43

I kraft 2010-04-01. PDF 71 kB.

Upph. 4 kap. 2 §; ordet ”Vägverket” byts ut mot ”Trafikverket” i rubriken till 1–5 kap., rubriken närmast före 4 kap. 5 § samt i 1 kap. 1, 2, 7 och 8 §§, 2 kap. 5 och 6 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 6 och 8 §§, 4 kap. 5 §, 5 kap. 2 § samt 6 kap. 2 §