SJÖFS 2003:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000)

Författningen upphävd 2010-01-01 genom TSFS 2009:104

Ändringar

TSFS 2009:55

I kraft 2009-07-21. PDF 147 kB.

Ändr. 4 §.

TSFS 2009:104

I kraft 2010-01-01. PDF 83 kB.

Upph. SJÖFS 2003:12.