TSFS 2009:23
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om svensk isklass för trafik på Vänern

Dessa föreskrifter är tillämpliga på fartyg som trafikerar Vänern och som är kölsträckta eller för vilka byggnation påbörjats den 1 januari 2004 eller senare, och som enligt isbrytarförordningen (2000:1149) kan få assistans.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:23

I kraft 2009-06-01. PDF 218 kB

Ändringar

TSFS 2009:113

I kraft 2010-01-01. PDF 144 kB.

Dessa föreskrifter är tillämpliga på fartyg som trafikerar Vänern och som är kölsträckta eller för vilka byggnation påbörjats den 1 januari 2004 eller senare, och som enligt isbrytarförordningen (2000:1149) kan få assistans. Fartyg på vilka dessa föreskrifter är tillämpliga och som inte har isklass enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:111) om finsk-svensk isklass ska ha någon av följande isklasser: – isklass IBV – isklass ICV.

TSFS 2011:97

I kraft 2012-01-01. PDF 148 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 5 §§.