TSFS 2009:138
Transportstyrelsens föreskrifter om sanktionsavgift för förare som utanför Sverige överträtt förordningen (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss social lagstiftning på vägtransportområdet

Författningen upphävd 2011-01-01 genom TSFS 2010:191

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om de sanktionsavgifter som ska påföras en förare i enlighet med 9 kap. 10 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Grundform

TSFS 2009:138

I kraft 2010-01-01. PDF 24 kB

Ändringar

TSFS 2010:191

I kraft 2011-01-01. PDF 18 kB.

Upph. TSFS 2009:138.