TSFS 2009:134
Transportstyrelsens föreskrifter om inbetalning av överlastavgift

Författningen upphävd 2011-04-01 genom TSFS 2011:8

En påförd överlastavgift ska som huvudregel betalas in till Transportstyrelsen på styrelsens plusgirokonto för överlastavgifter inom tre veckor från mottagandet av beslutet om överlastavgift.

Grundform

TSFS 2009:134

I kraft 2010-01-01. PDF 61 kB