SJÖFS 2008:93 Sjöfartsverkets föreskrifter om avgifter för utfärdande av behörighetsbevis samt vissa certifikat och dispenser

Ändringar

TSFS 2009:128

I kraft 2010-01-01. PDF 83 kB.

Upph. SJÖFS 2008:93.