TSFS 2009:121
Transportstyrelsens föreskrifter om rapporteringsskyldighet för fartyg med hög höjd som passerar Klingerfjärden söder om Sundsvall Härnösand Airport

Nedanstående fartyg ska rapportera till Sjöfartsverkets lotsbeställningscentral i Gävle senast två timmar före ingång i område A eller B enligt bilagan i Klingerfjärden. 1. Fartyg vars aktuella höjd överstiger 20 meter och som ska passera område A. 2. Fartyg vars aktuella höjd överstiger 40 meter och som ska passera område B.

Grundform

TSFS 2009:121

I kraft 2009-12-15. PDF 211 kB