TSFS 2009:10
Luftfartsverkets föreskrifter om luftfartstaxa för Luftfartsverkets flygplatser m.m.

Författningen upphävd 2014-07-01 genom TSFS 2014:59

Dessa föreskrifter innehåller gällande luftfartstaxa för luftfartyg.

Grundform

TSFS 2009:10

I kraft 2009-03-01. PDF 80 kB

Ändringar

TSFS 2014:59

I kraft 2014-07-01. PDF 101 kB.

Bekantgör att SFS 2014:521 upphäver TSFS 2009:10.