SJÖFS 1993:28 Sjöfartsverkets kungörelse med trafikföreskrifter för Södertälje kanal och Trollhätte kanal

Ändringar

TSFS 2009:30

I kraft 2009-06-15. PDF 87 kB.

Ändr. 14 §; ny 15 §.

TSFS 2019:98

I kraft 2019-11-01. PDF 68 kB.

Upph. SJÖFS 1993:28.