SJÖFS 2008:81 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum

Ändringar

TSFS 2009:117

I kraft 2010-01-01. PDF 229 kB.

Ändr. 1 kap. 5 §, 13 kap. 1, 8, 10, 11 och 22 §§, 17 kap. 1 §, 20 kap. 5–7 §§, 22 kap. 5–7 §§ samt regel 7.3 i bilaga 1.

TSFS 2011:46

I kraft 2011-06-17. PDF 170 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 5 §§, 3 kap. 4 §, 6 kap. 5, 6 och 17 §§, 20 kap. 7 §, 22 kap. 6 § och 28 kap. 2 § samt regel 7.3, 8.2.1 och 14.3.3 i bilaga 1.

TSFS 2014:2

I kraft 2014-03-01. PDF 30 kB.

Upph. SJÖFS 2008:81.