BV-FS 1995:4 Järnvägsinspektionens föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg

Författningen upphävd 2018-05-01 genom TSFS 2018:26

Ändringar

JvSFS 2008:16

I kraft 2009-01-01. PDF 193 kB.

Utbyte Järnvägsinspektionen mot Transportstyrelsen.