LFS 2005:42
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om Bestämmelser för Civil Luftfart - Certifikatbestämmelser (BCL-C) 10.1

Dessa föreskrifter gäller vid utfärdande av certifikat för luftfartygsunderhåll enligt Del-66. Bestämmelserna i Del-66 omfattar certifierande personal som ska ansvara för att utfärda underhållsintyg för flygplan och helikoptrar enligt Del-145 och Del-M.

Grundform

LFS 2005:42

I kraft 2005-11-18. PDF 37 kB