LFS 1982:6
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart — Materielbestämmelser (BCL-M) 1.2

Författningen upphävd 2018-05-01 genom TSFS 2018:33

Denna författning innehåller en sammanställning av de krav som gäller för registrering och märkning av luftfartyg och ska tillämpas vid registrering av luftfartyg i det svenska luftfartygsregistret.

Grundform

LFS 1982:6

I kraft 1982-08-01. PDF 45 kB