Dröjsmålsränta

Vid betalning efter förfallodagen tas dröjsmålsränta ut med gällande referensränta
plus åtta procentenheter. Om det belopp som är förfallet till betalning
understiger 4 000 kronor tas ingen dröjsmålsränta ut.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!